Tarot gatanje

Posljednjih godina Tarot karte su dosta postale popularne. Tarot gatanje nam pruža uvid u prošlost, sadašnjost i budućnost.

gatanje tarot

Tarot se sastoji iz Velike i Male Arkane. Svaka karta ima svoje osobine, svoju vibraciju i svoj utjecaj. Za Tarot gatanje potrebno je zamisliti želju ili da zamislimo situaciju na koju želimo dobit odgovor, poželjno je da to bude nešto iz vlastitog života. Ako želimo da pitamo za druge, onda je potrebno da se fokusiramo na tu osobu. Zatim se promašaju karte i pristupa se otvaranju i čitanju. Veoma je važno da Tarot tumač bude dobro skoncentriran i povezan s Tarotom kako bi došli do što kvalitetnije interpretacije i odgovora.

Tarot gatanje se može vršiti klasičnim Tarot kartama, ali isto tako može i kroz: Psihološki Tarot, Zen Tarot, Medicinski Tarot, Šamanski Tarot, Ljubavni Tarot i mnoge druge špilove. Sama suština Tarota nalazi se dubokoj unutrašnjosti karti, jer slika na prednjoj strani daje uvod u suštinu.

Boje su također veoma bitne i mogu biti vrlo važni pokazatelji utjecaja u Tarotu. Ljubičasta boja se nadovezuje za okultizam, a zelena za napredak i prosperitet. Crvena je boja strasti, ali i boja sukoba. Položaj Tarot karte u gatanju je vrlo bitan, jer nam daje određene informacije za našu situaciju i ishode. Karta u normalnom položaju ukazuje na pozitivnija rješenja. Okrenute karte uvijek govore o teškoćama koje osoba mora proći da bi došla do cilja.

Tarot gatanje se zasniva na otvaranju i čitanju simbola. Postoji veliki broj tehnika koji prilagođen pitanju može dati realne odgovore na naše strahove, nedoumice i psihološke blokade. Sve više u ekspanziju dolazi i Anđeoski Tarot koji nam pruža mogućnosti da preko Anđeoskih poruka i smjernica dođemo do najproduktivnijih odgovora. Na Zapadu veoma popularan posljednjih godina je Zen Tarot gatanje, koje poput Psihološkog i Anđeoskog Tarota daje odgovore na složena pitanja i pitanja psihološkog, duhovnog i spiritualnog sadržaja. Pri ovim metodama tarot gatanja, potrebno je da se povežemo s višim sferama i osjetimo prisustvo vibracija.

Tarot gatanje nas vodi u budućnost, daje nam smjernice, ali ujedno i ukazuje da li negdje griješimo i koje prepreke i blokade nas mogu ometati na putu razvoja i samorazvoja. Isto tako Tarot gatanje daje uvid u prošlost i sve ono što se dešavalo, na sadašnjost i na naše potencijale u ovom momentu. Tarot gatanje nam može ukazati na postojanje negativnih vibracija, crne magija i uroka. Isto tako nam pruža alternativna rješenja kako da se oslobodimo svega što je negativno. Na primjer- karta vrag i karta Obješeni čovjek govore o negativnim utjecajima koji se kod osobe izražavaju kroz poroke, gubitak financija i podražavanje negativnih stavova prema životu.

Postoji još mnogo drugih projekcija kada je riječ o Tarot gatanju i utjecajima negativnih upliva. Nasuprot ovih utjecaj, imamo karte pozitivnih upliva koje donose dobre vesti i nagovještavaju velike i sretne događaje. Tarot gatanje nam daje odgovore na pitanja iz ljubavnih odnosa, posla, zdravlja i financija, ali i mnogih drugih područja, poput psiholoških i spiritualnih sfera, kreativnosti i vizualizacije. Nekada Tarot daje detalje koji nam nisu poznati, a na koje u budućnosti treba da obratimo pažnju.

Nazovite nas za tarot gatanje online!