Karte Gatanje

Karte gatanje nam pružaju intuitivni i realni pristup pitanjima u vezi kojih imamo dilemu. Karte gatanje nam daju mogućnosti da postavimo pitanja iz različitih područja života.

Karte za gatanje

Kada želimo sagledati zdravstvenu situaciju, pristupiti ćemo opciji karte gatanja i otvaranju Zdravstvena situacija. Kod ovog otvaranja imamo otvaranje devet karti koje će nam analitično dati objašnjenje našeg zdravlja, ali i što je to na što treba obratiti pažnju, koje su to metode lječenja koje nam mogu pomoći da dođemo do povoljne zdravstvene situacije. Prvo promiješamo karte ili to za nas učini osoba koja gata, zatim postavimo pitanje u vezi naše zdravstvene situacije.

Tumač otvara karte. Prvo stavljamo kartu broj 1, do nje kartu broj 2. U red iznad stavljamo karte 3, 4, 5, 6, a ispod karti 1 i 2, stavljamo karte 7, 8 i 9. Sada se pristupa tumačenju karti i analizom na naše zdravlje.

Ovdje su dana objašnjenja pozicija karti za gatanje

  • Karte gatanje – Karta 1 označava realnu trenutnu sliku zdravstvene slike pitača.
  • Karte gatanje – Karta 2 označava moment kojem težimo u zdravlju.
  • Karte gatanje – Karta 3 označava karmičke predispozicije ka bolesti.
  • Karte gatanje – Karta 4 označava genetiku, nasljedne faktore i rizike.
  • Karte gatanje – Karta 5 označava način života i loše utjecaje na zdravlje.
  • Karte gatanje – Karta 6 označava prisustvo uroka i crne magije.
  • Karte gatanje – Karta 7 označava moguće kirurške zahvate.
  • Karte gatanje – Karta 8 označava realnu situaciju.
  • Karte gatanje – Karta 9 označava lječenje, alternativu i tokove.

Ako želimo da nam karte odgovore na pitanje napretka i prosperiteta, onda možemo pitati karte gatanje za otvaranje/napredak u poslu, poslovne predikcije za naredni period. Prvo izmiješamo karte za gatanje ili osoba koja tumači karte to učini za nas. Zatim kažemo pitanje i otvaramo karte. Na opciji karte gatanje možemo otkriti simboliku svih pet postavljenih karata. Karta broj 1 označava situaciju. Karta broj 2 označava pristup trenutnoj situaciji sa strane pitača. Karta broj 3 označava promijene koje treba učiniti. Karta broj 4 označava razvoj i strategiju. Karta broj 5 označava konačan ishod poslovne integracije.

Ako kroz Karte gatanje želimo saznati tko je naša srodna duša, potrebno je otvoriti tehniku “Srodne duše”. Karte gatanje u ovoj metodi daju vrlo zanimljive i precizne odgovore. Najprije je potrebno promiješati karte ili to učini osoba koja gata u karte, onda pomislimo želju u vezi srodne duše i zatim se presijeku karte i slažu određenim redosljednom. Karte 1 i 2 označavaju samu osobu pitača. Karta 2 označava osobu, našu srodnu dušu onako kako je mi vidimo. Karte 3 i 4  označavaju ženski princip. Karte 5 i 6 označavaju što treba da posjeduje partner da bi nam se dopao. Karte 7 i 8 označavaju kakve emocionalne poglede treba da ima naš partner. Karte 9 i 10 označavaju kakva treba da bude intelektualna osnova našeg partnera. Karta 11 označava materijalni kodeks. Karta 12 označava definicije. Karte od broja 13 do broja 18 govore kako pitač treba da se postavi, kako bi došao do određenog partnera i napravio vezu.

Karte gatanje nam daju bezbroj varijanti da dobijemo odgovore na ova pitanja, ali i mnoga druga koja imaju vrlo važan uticaj u životu svakog čovjeka.

Karte gatanje nam otkriva sve što je zapisano u kartama.