Gatanje u karte

Od davnih vremena ljudi su predviđali budućnost gatanjem u karte. Vjeruje se da ovaj način otkrivanja sudbine vodi porijeklo iz Kine i Indije, a nešto kasnije gatanje u karte se pojavilo i u Europi.

Gatanje karte

Gatanje u karte daje odgovore na sva ona pitanja vezana za neposrednu budućnost, kao i otkrivanje odgovora vezanih za individualne dileme, strahove i trenutnu poziciju osobe. Svaki špil koji se koristi za gatanje u karte prije proricanja treba unaprijed pripremiti. Za svako gatanje u karte postoje određena pravila, na osnovu kojih tumači sudbine vrše interpretaciju. Tarot se najviše koristi za gatanje u karte, jer osim svojih svojstvenih karakteristika, on pitaču može pokazati sve skrivene i neočekivane obrte u njegovoj sudbini.

Postoji mnogo metoda i tehnika kada je u pitanju gatanje u karte

Ona mogu biti jednostavna, složena ili specifična gatanja u karte koja se primjenjuju za određen ili konkretan slučaj. Gatanje u karte može mnogo toga reći o samoj osobi, njenim karakteristikama, poduzetim nastojanjima, uspjehu, karijernom napretku, ljubavnoj sferi, zdravstvenom stanju, kao i svim okolnostima koje utiču na njen život.

Jedan od sve češće korištenih načina gatanja u karte jeste profesionalni napredak, promjena posla i poslovna perspektiva. U ovom gatanju osoba može dobiti detaljnu analizu buduće poslovne perspektive, ali i svih onih mogućnosti koje će donjeti uspijeh u ovom području. Gatanje u karte za poslovne mogućnosti može pitaču otkriti pozitivne i negativne faktore, utjecaje i nepredviđene okolnosti koji će uticati na poslovno okruženje. Gatanje u karte pored poslovne perspektive, može otkriti mnoge pojedinosti vezane za financijsku i materijalnu stranu pitača. U ovim tehnikama otvaranja karata pitač može dobiti odgovore zašto postoji blokada na tom planu i na koji način mora savladati prepreke kako bi došlo do poboljšanja i većeg zadovoljstva u budućnosti.

Stare tehnike proricanje kroz gatanje u karte su veoma zastupljene

Gatanje u karte i pored modernog i užurbanom životnog ritma i dalje ostaje fascinantan način proricanja sudbine. Ljubavno gatanje u karte je sve više zastupljena tema o kojoj govore mnoge knjige i pisane brošure, koje za većinu ljudi predstavlja veoma zanimljivu temu. Gatanje u karte zahtjeva jasnu i detaljnu analizu, pri čemu tumač koristi svoje znanje i individualnu percepciju. Stare tehnike proricanje kroz gatanje u karte su veoma zastupljene, naročito kod mlađih osoba, jer se interpretacija ovih tehnika otvaranja prenosila s koljena na koljeno i o njima nema konkretnih zapisa. Na ovaj tradicionalan način gatanja u karte opredjeljuju se najčešće osobe koje su zainteresirane da saznanju više o ljubavnoj i bračnoj budućnosti.

Prije pristupanju samog procesa gatanja u karte osoba mora biti fokusirana i postaviti konkretno pitanje vezana uz podrčja koja je zanima. U tom smislu, to može biti: ljubav, brak, posao, karijera, putovanje, zdravlje, porodica ili neka druga tematika. Na osnovu postavljenog pitanja, tumač odabira određenu tehniku i način otvaranja karata. Nakon toga pristupa se samom gatanju u karte. Smatra se da u većini proricanja s običnim kartama, na lijevoj strani je postavljeno sve ono što je vezano za prošlost, na desnoj ono što je vezano za budućnost, dok se srednji dio nadovezuje za sadašnju situaciju pitača. Svako tehnika i metoda otvaranja kroz opciju gatanje u karte uvijek otkriva ono što je najvažnije za samu osobu, upućujući je tako u pravom smjeru.

Nazovite nas i naučite gatanje u karte!