Gatanje na karte

Gatanje na karte spada u jedno od najpopularnijih vrsta proricanja. Nakon postavljenog pitanja u opciji gatanje na karte osoba dobiva simbolične i jasne odgovore. Gatanje na karte ima dugu tradiciju.

Gatanje na karte

Vjeruje se da su prve karte bile korištene još u 12. vijeku. Kasnije Gatanje na karte bila je praksa poznata širom Europe, a za tumačenje su se koristili različiti špilovi, kao i tehnike otvaranja. Gatanje na karte omogućava osobi da sazna što je čeka u budućnosti, kakve situacije može očekivati na ljubavnom i poslovnom planu, da li postoje faktori koji utječu na njen napredak, da li je njeno zdravlje u ravnoteži i na što treba da obrati više pažnje.

Ljudi su oduvijek bili znatiželjni da saznaju što ih očekuje i koji je najbolji način da riješe sporne situacije iz svog svakodnevnog života. Gatanje na karte daju mogućnost da se na praktičan i razumljiv način objasne mnogi razlozi određenih događaja i dešavanja. Mnogobrojni događaji iz svakodnevnog života, kao i čudne koincidencije koje je teško razumjeti mogu se otkriti u kartama.

Gatanje na karte spada u vid ezoterične discipline predviđanja

Gatanje na karte spada u vid ezoterične discipline predviđanja u kojima su naznačeni pojedini predznaci koji upućuju na važne događaje u životu osobe. Gatanje na karte ima svoju psihološku i terapeutsku stranu, jer u sprezi s mističnim simbolima na kartama osoba može praktičnije i iz sasvim drugog ugla sagledati na svakodnevne događaje. Gatanje na karte ima za cilj pružiti pouzdane i točne odgovore, otkrivanje svih problematičnih područja, kao i pomoć pri donošenju važnih odluka. Gatanje na karte podrazumijeva veliki broj tehnika, otvaranja, načina i špilova u što boljoj interpretaciji sadašnjosti, prošlosti i budućnosti. Neka od najpoznatijih gatanja na karte su: Tarot Gatanje na karte, Marie Lenormand Gatanje na karte, dnevna karta, gatanje na anđeoske karte, proricanje 12 mjeseci Gatanje na karte, karmički krug Gatanje na karte, 4 srca gatanje na karte, kao i mnoge druge tehnike i metode gatanja.

Jedna od metoda gatanje na karte je procijena mogućnosti u otvaranju pod nazivom “Četiri karte”. Ova tehnika Gatanje na karte može u mnogome doprinjeti osobi da na što bolji način sagleda skrivene utjecaje oko sebe i razumije određen splet događaja. Izvučene kombinacije u ovoj tehnici Gatanje na karte mogu otkriti aspekte patnje, nedefiniranih želja, skrivenu istinu i slabosti zbog kojih određene situacije utiču na svakodnevnu stabilnost osobe. Umjetnost Gatanja na karte održala se vjekovima, što potvrđuje moć ove ezoterične prakse u predviđanju budućnosti i otkrivanju svega što je skriveno i mistično. Gatanje na karte je jedan od načina kome sve više ljudi pristupa na otvoren i iskren način u cilju vlastite dobrobiti. Ovaj način proricanja daje osobi mogućnost slobodne volje, prihvaćanja ili neprihvaćanja savjeta, kao i bolji uvid u skrivene utjecaje koji imaju važnu ulogu u svakodnevnom načinu života.