Gatanje karte

Gatanje karte pruža nam raznovrsne i mnogobrojne mogućnosti. Postoji puno otvaranja, ali najviše korištena otvaranja su ona koja govore o budućnosti i događajima koji dolaze.

gatanje karte

Gatanje karte poput velikog otvaranja sudbine nam daje mogućnosti da stvari sagledamo iz drugačije percepcije, da svako područje posebno analiziramo i da vidimo što će se dešavati u različitim područjima života. Karte promiješamo, odredimo mi ili osoba koja gata kartu signatifikatora, onda se počinje s otvaranjem karti, sljedećim rasporedom i nakon toga se pristupa gatanju. U prvi red stavljamo 8 karti sa lijeve strane na desnu. U drugi red stavljamo četiri karte od devete do dvanaeste karte. U treći red stavljamo karte od trinaeste do petnaeste i u četvrti red stavljamo kartu broj 14 i kartu osobe/signifikator.

Što koja karta predstavlja u analizi gatanja

 • S-Signifikator/karta osobe
 • Gatanje karte – prva kartao donosi se na karakteristike pitača.
 • Gatanje karte -druga karta označava materijalna dobra.
 • Gatanje karte – treća karta označava okruženje vezano za pitača.
 • Gatanje karte – četvrta karta označava porodicu i dom.
 • Gatanje karte – peta karta označava hobije i kreativne linije.
 • Gatanje karte – šesta karta označava zdravstvenu stranu.
 • Gatanje karte – sedma karta označava velike neprijatelje.
 • Gatanje karte – osma karta označava iznenadne promjene.
 • Gatanje karte – deveta karta označava dugo putovanje.
 • Gatanje karte – deseta karta označava edukaciju.
 • Gatanje karte – jedanaesta karta označava prijatelje, ljude od povjerenja.
 • Gatanje karte – dvanaesta karta označava blokatore i teškoće.
 • Gatanje karte – trinaesta karta označava događaje iz prošlosti koji utiču na sadašnjost.
 • Gatanje karte – četrnaesta karta označava budućnost kroz trenutnu situaciju.
 • Gatanje karte – petnaesta karta označava neminovne događaje na koje ne možemo uticati.
 • Gatanje karte – šesnaesta karta označava konačan ishod.

Ovo gatanje samo je jedan od aktivnih gatanja kroz koje možemo dobiti detaljne odgovore vezane za budućnost. Pored navedenih pitanja, postoji još veliki spektar tema koji se može postaviti kartama, počev od psiholoških, kreativnih, meditativnih, duhovnih i spiritualnih momenata.

Opcija Gatanje karte nam daje mogućnost spoznati odgovore na pitanja iz najvećih dubina, da spoznamo na drugačiji način svoje kreativne mogućnosti. Na opciji karte gatanje možemo najbolje upoznati vlastite potencijale koje nismo do sada spoznali. Opcija gatanje karte predstavlja veliki kreativni potencijal gdje dobijemo kroz oznake i simbole poruke kao odgovore na naša pitanja. Gatanje karte je uvijek aktualno i vremenom dobiva sve veći broj korisnika, bez obzira da li se radi o klasičnom gatanju ili online gatanju. Gatanje karte može biti kroz klasične karte ili Tarot karte. Vrlo često karte za gatanje podrazumijevaju varijante različitih pitanja, a najčešće se otvaraju tri karte koje će nam dati odgovor na pitanje kroz koncept prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Gatanje karte dosta zavisi od samog tumača i njegovog pristupa kartama. Gatanje karte nam ukazuje na koje momente u svom životu treba obratiti više pažnje kako bi izbjegli teškoće i napravili kvalitetniji koncept života.

Nazovite nas i saznajte sve za gatanje karte!